Gaasitorustike ehitus

  • Eramute gaasitorustike ehitus koos projekteerimisega
  • Hoonete gaasivarustuse väljaehitamine
  • LNG (Liquefied Natural Gas) torustikud
  • Terasest küttegaasitorustikud (kat A/B/C/D töösurvega kuni 55 bar)
  • Plastikust küttegaasitorustikud (kat A/B)
  • Auru- ja kuumaveetorustikeud (kat III)
  • Ohtliku ja ohutu gaasitorustiku tootmine, paigaldamine ja remontimine